Projekty

HRAVÁ BUDÚCNOSŤ

Stav projektu: Aktívny

Cieľom projektu je vniesť radosť, zábavu a ozvláštnenie procesu učenia do každodenného života žiakov, učiteľov a vychovávateľov predškolských a školských zariadení. Radi by sme deťom aj učiteľom ukázali, že správne vybranými spoločenskými hrami a úpravou ich pravidiel do podoby, aby pre deti boli zábavné, je možné nie len trénovať si základné vedomosti a zručnosti ako je počítanie a v školskom veku aj čítanie, ale deťom sa pri hrách dokázateľne zlepšuje pamäť, vyjadrovacie schopnosti, pozornosť, rýchlosť reakcií, schopnosť analýzy, kritického myslenia, či plánovania.

Počas projektu navštívime školy a škôlky v Bratislave, Trnave a blízkom okolí a formou herného workshopu deťom a pedagógom ukážeme, že učenie môže byť krásne, keď pri ňom hráme a zabávame.

Tento projekt je podporený Nadáciou PONTIS a Európskou úniou.

BABKA S DEDKOM DOBRE ŽILI, HRY SA HRÁVAŤ NAUČILI

Stav projektu: Aktívny

Cieľom projektu je vniesť radosť, zábavu a ozvláštnenie dní do domovov pre seniorov a denných centier pre seniorov. Počas realizácie projektu navštívime DS a DC pre seniorov v Bratislave a blízkom okolí a prinesieme so sebou množstvo rozvojových a zábavných spoločenských hier, s ktorými sa spolu zahráme. Seniori tak zažijú chvíle, počas ktorých sa budú zabávať, socializovať a zároveň aktivizovať svoje mozgové centrá, trénovať pamäť, pozornosť, či
reakcie.

Tento projekt je podporuje Nadácia PONTIS a TESCO