Úvod » Darujte nám 2%

Aj Vaše 2% pomôžu rozvíjať deti a seniorov

Tlačivo pre FO na stiahnutie

Ak ešte nie ste rozhodnutí, kam poputujú Vaše 2% a boli by ste radi, ak by sa využili zmysluplne, ŠkôlkarIQ-ovi Vaše očakávanie nesklameme.

Budem sa veľmi tešiť, ak sa rozhodnete 2% darovať práve nám a podporíte tak unikáty projekt, ktorý pomáha lepšej a aktívnejšej budúcnosti. Prostriedky použijeme na nákup nových hier, ktoré neustále dopĺňame a obnovujeme ( tie najobľúbenejšie vymieňame prakticky po pár mesiacoch ) a tiež na podporu znevýhodnených skupín detí, pretože chceme, aby možnosť rozvoja hrami bola dostupná naozaj pre všetkých.

Veľmi rada opakujem to, čo robíme, pretože si myslím, že je to naozaj úžasné a najmä- už po krátkom čase je vidieť výsledky! Kognitívne rozvíjame deti a seniorov Viete ako?
Hráme sa s nimi spoločenské hry !  V praxi to znamená, že spomedzi stoviek hier vyberáme tie „naj“ pre danú skupinku detí/ seniorov, ktoré rozvíjajú ich potreby a potenciál .

U detí hrami rozvíjame:
·       priestorovú predstavivosť
·       analytické myslenie
·       logiku, numeriku
·       reč ( podporná logopedická úloha)
·       pozornosť ( výsledky pri terapiách ADHD )
·       deti sa učia kooperácii, tímovej spolupráci, trpezlivosti (prirodzeným spôsobom „počkať“, kým budú na rade ), učia sa prijať prehru, spracovať emóciu, opakovane skúšať po neúspechu

U seniorov hernými hodinkami :
·       prispievame k veľmi dôležitej socializácii
·       znovuzapájaniu mozgových prepojení
·       odďaľujeme prirodzený proces starnutia a zabúdania
·       trénujeme mozgové funkcie ako sú pamäť, schopnosť analýzy, či postreh

Minulý rok sa nám podarilo získať Tesco grant za najlepší regionálny projekt, čo je skvelé, no na pokrytie potrebných nákladov združenia to nestačí…

O o.z. si môžete prečítať v Dobrých novinách tu:
https://www.dobrenoviny.sk/c/209419/inspirativne-napady-ktore-menia-slovensko-k-lepsiemu-prichadzaju-s-nimi-skoly-skolky-aj-male-zdruzenia

Na FB: https://www.facebook.com/SKOLKARIQ/

Podcast: https://anchor.fm/bdc7/episodes/Hranie-spoloenskch-hier-ako-prostriedok-vchovy-det-e1kb48n

Postup na darovanie 2% pre zamestnanca, SZČO aj PO, ako aj predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní zaplateného podielu daní z príjmov FO a PO nájdete nižšie.

Postup pri darovaní 2% :

Zamestnanec:

  1. V žiadosti o vykonanie RZD treba zaškrtnúť čl. VII.- Žiadam o vystavenie potvrdenia dane na účely § 50 zákona.
  2. Po vykonaní RZD Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie ( ORIGINÁL budete potrebovať odovzdať na DÚ spolu s Vyhlásením )
  3. Údaje z potvrdenia spolu so sumou zodpovedajúcou 2% ( vypočítate z „Potvrdenia“ ) vypíšte do „Vyhlásenia“ – v prílohe ( ORIGINÁL budete potrebovať odovzdať na DÚ spolu s „Povrdením“ )
  4. ORIGINÁL „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie“ musí zamestnanec odovzdať na daňový úrad v mieste trvalého bydliska do 30.4.2023 ( obe tlačivá môžete odovzdať mne a ja ich tam odnesiem za Vás ! )

SZČO

  • údaje o o.z. vpíšte rovno do daňového priznania. Spolu s daňovým priznaním treba na DÚ odovzdať “ Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzických osôb TYP B“ ( zadajte do googlu, tlačivá sú k dispozícii )

PO:

a)     Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b)     Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

– V daňovom priznaní pre PO ( časť VI ) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa ( ŠKÔLKARIQ, IČO: 53594606, Kožušnícka 699/1B, 85110 Bratislava ). Minimálna výška na darovanie: 8€

– Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

–  Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

– Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Tlačivo pre FO na stiahnutie
V prípade potreby doplnenia informácii radi zodpovieme každú otázku na skolkariq@gmail.com , alebo 0907 505 587