Darujte nám 2%

Aj Vaše 2% pomôžu rozvíjať deti a seniorov

Tlačivo pre FO na stiahnutie alebo online link na tlačivo (stránka finančnej správy).

Ak ešte nie ste rozhodnutí, kam poputujú Vaše 2% a boli by ste radi, ak by sa využili zmysluplne, ŠkôlkarIQ-ovi Vaše očakávanie nesklameme.

Budeme sa veľmi tešiť, ak sa rozhodnete 2% darovať práve nám a podporíte tak unikáty projekt, ktorý pomáha lepšej a aktívnejšej budúcnosti. Prostriedky použijeme na nákup nových hier, ktoré neustále dopĺňame a obnovujeme ( tie najobľúbenejšie vymieňame prakticky po pár mesiacoch ) a tiež na podporu znevýhodnených skupín detí a seniorov, pretože chceme, aby možnosť rozvoja hrami bola dostupná naozaj pre všetkých.

Veľmi rada opakujem to, čo robíme, pretože si myslím, že je to naozaj úžasné a najmä- už po krátkom čase je vidieť výsledky! Kognitívne rozvíjame deti a seniorov Viete ako?
Hráme sa s nimi spoločenské hry !  V praxi to znamená, že spomedzi stoviek hier vyberáme tie „naj“ pre danú skupinku detí/ seniorov, ktoré rozvíjajú ich potreby a potenciál .

U detí hrami rozvíjame:
·       priestorovú predstavivosť
·       analytické myslenie
·       logiku, numeriku
·       reč ( podporná logopedická úloha)
·       pozornosť ( výsledky pri terapiách ADHD )
·       deti sa učia kooperácii, tímovej spolupráci, trpezlivosti (prirodzeným spôsobom „počkať“, kým budú na rade ), učia sa prijať prehru, spracovať emóciu, opakovane skúšať po neúspechu

U seniorov hernými hodinkami :
·       prispievame k veľmi dôležitej socializácii
·       znovuzapájaniu mozgových prepojení
·       odďaľujeme prirodzený proces starnutia a zabúdania
·       trénujeme mozgové funkcie ako sú pamäť, schopnosť analýzy, či postreh

V roku 2022 sa nám podarilo získať Tesco grant za najlepší regionálny projekt, čo je skvelé, no na pokrytie potrebných nákladov združenia to nestačí…

Viac o ŠkôlkarIQ-ovi sa môžete dozvedieť v rozhovoroch v Rádiách, alebo v Dobrých novinách tu:

RTVS: Hosť Dobrého rána: https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/host-dobreho-rana/325292/host-drs-denisa-drugajova-riadene-spolocenske-hry

Rádio Regina: ( Hosť Panorámy 2.9.2023 ): https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11363


Dobré noviny: https://www.dobrenoviny.sk/c/209419/inspirativne-napady-ktore-menia-slovensko-k-lepsiemu-prichadzaju-s-nimi-skoly-skolky-aj-male-zdruzenia

Na FB: https://www.facebook.com/SKOLKARIQ/

Podcast: https://anchor.fm/bdc7/episodes/Hranie-spoloenskch-hier-ako-prostriedok-vchovy-det-e1kb48n

Postup na darovanie 2% pre zamestnanca, SZČO aj PO, ako aj predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní zaplateného podielu daní z príjmov FO a PO nájdete nižšie.

Postup pri darovaní 2% :

Zamestnanec:

  1. V žiadosti o vykonanie RZD treba zaškrtnúť čl. VII.- Žiadam o vystavenie potvrdenia dane na účely § 50 zákona.
  2. Po vykonaní RZD Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie ( ORIGINÁL budete potrebovať odovzdať na DÚ spolu s Vyhlásením )
  3. Údaje z potvrdenia spolu so sumou zodpovedajúcou 2% ( vypočítate z „Potvrdenia“ ) vypíšte do „Vyhlásenia“ – v prílohe ( ORIGINÁL budete potrebovať odovzdať na DÚ spolu s „Povrdením“ )
  4. ORIGINÁL „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie“ musí zamestnanec odovzdať na daňový úrad v mieste trvalého bydliska do 30.4.2024 ( obe tlačivá môžete odovzdať nám a my ich tam odnesiem za Vás ! )

SZČO

  • údaje o o.z. vpíšte rovno do daňového priznania. Spolu s daňovým priznaním treba na DÚ odovzdať “ Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzických osôb TYP B“ ( zadajte do googlu, tlačivá sú k dispozícii )

PO:

a)     Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b)     Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

– V daňovom priznaní pre PO ( časť VI ) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa ( ŠKÔLKARIQ, IČO: 53594606, Kožušnícka 699/1B, 85110 Bratislava ). Minimálna výška na darovanie: 8€

– Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

–  Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

– Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Tlačivo pre FO na stiahnutie
V prípade potreby doplnenia informácii radi zodpovieme každú otázku na info@skolkariq , alebo 0907 505 587