Cenník služieb

Riadené spoločenské hry

Cena pre deti:

Krúžok v škôlke/škole: 6,50 € / dieťa / 45 - 50minMin. počet detí na krúžku je 7, maximálny 10. Pri vyššom/nižšom počte detí nás, prosím, neváhajte kontaktovať, podmienky si dohodneme individuálne.

Krúžok v poobedných hodinách: 29 € / dieťa / mesiacMin. počet detí na krúžku je 7, maximálny 10.

Individuálne hodinky riadených spoločenských hier: 35 € / hodina (v domácom prostredí)

Cena pre seniorov: Cenu si, prosím, vyžiadajte e-mailom, alebo telefonicky. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Dohoda je realizovaná zohľadnením možností oboch strán (dôležitým faktorom je zdravotný stav, miera aktivity skupinky seniorov a veľkosť skupinky). Predpokladaná cena je 5,50 € / senior. V prípade skupín s viac ako 10 seniormi je možná dohoda (väčšinou po dohode zastropujeme maximálnu cenu za skupinu na 55 € / hod., bez ohľadu na počet seniorov. Avšak prosím, zvážte veľkosť skupiny, vzhľadom na obmedzené možnosti lektora na individuálne venovanie sa klientovi vo väčšej skupine.)

Workshopy, prednášky a teambuildingy

Cena a podmienky spolupráce na vyžiadanie info@skolkariq.sk