Úvod » Cenník

„zaHRAJka“- riadené spoločenské hry

Cena pre deti:

Krúžok v škôlke/škole: od 5€/ dieťa/ 45- 50min ( cena je závislá od ceny prenájmu priestorov ). Min. počet detí na krúžku je 7, maximálny 10. Pri vyššom/nižšom počte detí nás, prosím, neváhajte kontaktovať, podmienky si dohodneme individuálne.

Krúžok v poobedných hodinách: od 7€/ dieťa/ 45- 50min ( cena je závislá od ceny prenájmu priestorov ). Min. počet detí na krúžku je 7, maximálny 10.

Individuálne hodinky riadených spoločenských hier: 35€/ hodina ( v domácom prostredí )

Malá skupina ( 3 deti ): 20€/ hodina/ dieťa ( v priestoroch v Petržalke )

Malá skupina ( 3 deti ): 15€/ hodina/ dieťa ( v domácom prostredí )

Cena pre seniorov: Cenu si, prosím, vyžiadajte e-mailom, alebo telefonicky. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Dohoda je realizovaná zohľadnením možností oboch strán ( dôležitým faktorom je zdravotný stav, miera aktivity skupinky seniorov a veľkosť skupinky ). Predpokladaná cena je 5€/ senior. V prípade skupín s viac ako 10 seniormi je možná dohoda ( väčšinou po dohode zastropujeme maximálnu cenu za skupinu na 50€/ hod., bez ohľadu na počet seniorov. Avšak prosím, zvážte veľkosť skupiny, vzhľadom na obmedzené možnosti lektora na individuálne venovanie sa klientovi vo väčšej skupine. )

Individuálne hodinky riadených spoločenských hier pre seniorov: 35€/ hodina ( v domácom prostredí )

Interaktívne čítanie

Cena pre deti 5€/ dieťa/ 45minMin. počet detí na krúžku je 8, maximálny 14. Pri vyššom počte detí nás, prosím, neváhajte kontaktovať, podmienky si dohodneme individuálne.