Úvod » Služby » Prednášky

Prednášky:

Identifikácia nadania u detí predškolského a mladšieho školského veku

Dôležitosť identifikácie nadania u detí a napĺňanie ich potrieb

Workshopy:

Možnosti vzdelávania a rozvoja potenciálu nadaných detí

Komu sú prednášky a workshopy určené? Prednášky a workshopy realizujeme pre uzavreté skupiny záujemcov v materských centrách, škôlkach a školách. Určené sú všetkým, ktorí sa chcú o problematike nadania dozvedieť viac- rodičom , pedagógom, vychovávateľom- pochopiť tak správanie niektorých detí, pomôcť im v rozvíjaní slabých stránok a využití potenciálu. Na každej prednáške je priestor na diskusiu a otázky.

Kto je prednášajúci? Prednášajúcou je Ing.Mgr.Denisa Drugajová, zakladateľka a predsedkyňa o.z. ŠkôlkarIQ, matka 2 nadaných detí, ktorá sa problematike nadania u detí z pohľadu rodiča a pedagóga aktívne venuje už viac ako 6 rokov.

Aká je cena prednášky/ workshopu?

Cena pre materské centrá: 2€/osoba. Min. účasť 10 osôb.

Cena pre školy a škôlky: 15€/ prednáška. Max. počet účastníkov 7. V prípade väčšieho počtu účastníkov cena 2€/ osoba.