Prednášky a workshopy

Prednášky a workshopy realizujeme pre škôlky, školy, rodičov, firmy a iné vzdelávacie inštitúcie.

Témy prednášok:

  • Aktivizácia mozgových buniek hrou
  • Vyhraj sa s tým - osobnostný rozvoj
  • Rodičia a deti - rozvoj hrou v domácom prostredí
  • Prepájanie generácií - babka, dedko poď sa hrať
  • Cudzí jazyk hrou - ako využiť spoločenské hry pri výučbe cudzieho jazyka

Cennik

Galéria