Krúžok Einsten v akcii

Prečo si vybrať práve riadené spoločenské hry?

Vedci zistili, že na vytvorenie novej synapsie (tzn. mozgového prepojenia) v mozgu je potrebných 400 opakovaní, ak sa tak nedeje počas hry. Na vytvorenie synapsie počas hry stačí 10-20 opakovaní! (Zdroj: Dr. Karyn Purvis). Samotná hra ako taká je dokonalým a u detí v podstate jediným nástrojom na učenie a rozvíjanie sa. V dnešnej dobe na trhu existuje nespočetný výber hier rôzneho zamerania (kooperatívne, strategické, logické, fantazijné, vedomostné, súťaživé, na rozvoj reči, pozornosti, pamäte, postrehu, numeriky, emócií…), ktoré majú za cieľ nie len zabaviť, ale popri zábave deti nenásilne rozvíjať a podporovať. Riadené spoločenské hry môžu dať teda dieťaťu ešte oveľa viac. Okrem rozvoja priestorovej predstavivosti, pamäte, strategického myslenia, fantázie, pozornosti, kooperácie atď. sa pod správnym vedením deti učia spracovať výhru aj prehru, vnímať a pomenovať rôzne typy emócií, počkať, kým budú na rade, zažívajú pocit nečakaného, aj zdravý adrenalín. Každé dieťa je individuálne, každému hra pomáha v niečom inom a u každého rozvíja celý rad kognitívnych schopností.

Deti hru prirodzene milujú. Dnes už sa spoločenské hry využívajú aj ako terapeutická metóda pri rôznych poruchách učenia, v okolitých a blízkych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Česká republika…) sú takéto krúžky bežnou súčasťou školských klubov, predškolských zariadení, či podpornou metódou pri terapiách. Ich pozitíva sú vnímané aj v skupinách seniorov, kde hry pomáhajú uspokojovať nie len túžbu po socializácií, ale najmä trénovaním mozgových funkcií môžu prispieť k oddialeniu prirodzeného procesu zabúdania a trénujú tak pamäť vždy iným, unikátnym a účinným spôsobom. Vyplavovaním adrenalínu a endorfínov tiež značne dopomáhajú „pocitu šťastia“. Vypočujte si o tom, ako hry pomáhajú aj v rozhovore v rtvs (Rádio Slovensko) tu, alebo na Rádiu Regina tu.

Komu sú hry určené? Krúžok riadených spoločenských hier zabezpečujeme pre škôlky, školy (aktuálne pre deti 1.stupňa), materské centrá, zariadenia pre seniorov v ich vlastných priestoroch. Zároveň realizujeme krúžky v poobedných hodinách – prihlasovanie vždy podľa aktuálnej ponuky.

Individuálne hodinky riadených spoločenských hier (pre detičky so zdravotným znevýhodnením, aj pre ostatné detičky) zabezpečujeme v rámci Bratislavy a okolia vždy podľa dohody, väčšinou v pohodlí Vášho domova (pricestujeme za Vami), alebo v prenajatých priestoroch v Petržalke. Telefonické konzultácie sú ZADARMO! Po dohode s jednotlivými účastníkmi je možné zabezpečiť aj krúžok riadených hier pre malú skupinku v maximálnom počte 3 deti.

Iná organizácia skupín je možná po telefonickej dohode.

Aká je organizácia hier? Čas strávený pri hrách trvá 45- 50 minút (podľa pozornosti detí a priebehu hry/hier) a prebieha pod vedením skúsenej lektorky. Počas 10 minút Vám lektorka vysvetlí pravidlá hry/ hier, ktoré modifikuje pre individuálne potreby skupiny (alebo jednotlivca) tak, aby zostal zachovaný rozvojový koncept, ktorý hra ponúka, ale zároveň Vás zaujala, zabavila a spĺňala kritériá úrovne skupiny (jednotlivca). Zvyšných 40 minút venujete samotnej hre/ hrám, lektorka je celý čas herným sprievodcom a ak je to potrebné, vstupuje do herných situácií (napríklad vysvetlením emócie, ktoré dieťa prežíva, pomoc pri potrebe dodržať poradie, mierna pomoc pri vyjadrovaní u detí, pomoc pri pohybe figúrkou v prípade potreby u seniorov….) Lektorka na každé stretnutie prinesie niekoľko hier rôzneho zamerania tak, aby si každý mohol vybrať/ vyskúšať, čo ho zaujme. Pre školy a škôlky je súčasťou aj informácia pre rodiča o tom, aký typ (príp. konkrétna hra) dieťa zaujala, aby ste mohli v hrových aktivitách pokračovať aj v domácom prostredí- z doterajších skúseností vieme, že hry deti často zaujmú natoľko, že bývajú predmetom želaní na sviatky, z čoho sa, samozrejme, veľmi tešíme ???? Všetky pomôcky k hre – samotná hra, stojan na karty, veža na hádzanie kockami- sú automaticky k dispozícii.

V prípade individuálnych hodiniek je organizácia na dohode. Rodič môže (ale nemusí) byť prítomný – rozhoduje sa rodič/dieťa, lektor situáciu akceptuje a podľa toho prispôsobuje prácu.

Cennik

Galéria