Rozvojové hry pre seniorov

Prečo si vybrať práve spoločenské hry pre rozvoj seniorov? 

U seniorov hernými hodinkami :
·       prispievame k veľmi dôležitej socializácii
·       znovuzapájaniu mozgových prepojení
·       odďaľujeme prirodzený proces starnutia a zabúdania
·       trénujeme mozgové funkcie ako sú pamäť, schopnosť analýzy, či postreh

Cennik