O nás

Veľmi rada opakujem to, čo robíme, pretože si myslím, že je to naozaj úžasné a najmä - už po krátkom čase je vidieť výsledky! Kognitívne rozvíjame deti a seniorov. Viete ako?
Hráme sa s nimi spoločenské hry!  V praxi to znamená, že spomedzi stoviek hier vyberáme tie „naj“ pre danú skupinku detí/ seniorov, ktoré rozvíjajú ich potreby a potenciál .

U detí hrami rozvíjame:

 • priestorovú predstavivosť
 • analytické myslenie
 • logiku, numeriku
 • reč (podporná logopedická úloha)
 • pozornosť (výsledky pri terapiách ADHD, ADD)
 • sociálne zručnosti a emocionálne uvedomovanie (obrovský význam pre deti s AS, DA, MR a i.)
 • deti sa učia kooperácii, tímovej spolupráci, trpezlivosti (prirodzeným spôsobom „počkať“, kým budú na rade), učia sa prijať prehru, spracovať emóciu, opakovane skúšať po neúspechu

U seniorov hernými hodinkami :

 • prispievame k veľmi dôležitej socializácii
 • znovuzapájaniu mozgových prepojení
 • odďaľujeme prirodzený proces starnutia a zabúdania
 • trénujeme mozgové funkcie ako sú pamäť, schopnosť analýzy, či postreh

Viac sa dozviete v rozhovore na Rádiu Slovensko tu.

Projekt Škôlkariq vznikol začiatkom roka 2021 ako iniciatíva niekoľkých rodičov nadaných detí. Po rokoch neformálneho komunikovania a študovania literatúr k danej téme sme tak dali myšlienke informovanosti verejnosti o nadaní formálnejšiu podobu. V súčasnosti sa venujeme najmä šíreniu osvety o potrebe rozpoznania nadania už u detí predškolského veku a to najmä uskutočňovaním prednášok a workshopov pre materské centrá, škôlky a školy. Zároveň sme sa po mnohých skúsenostiach s „našimi“ deťmi rozhodli všetku energiu a vedomosti posunúť aj ďalej a pomocou spoločenských hier a interaktívneho čítania tak dať možnosť každému dieťaťu rozvíjať svoj potenciál.

Viac o „zaHRAJka“- krúžok spoločenských hier a Interaktívne čítanie a o ich obrovskom prínose pre rozvoj dieťaťa si, prosím, prečítajte v sekcii Služby, alebo si vypočujte rozvohor na Rádiu Slovensko tu.

Telefonické konzultácie aj pre rodičov, ktorí nie sú členmi nášho združenia, poskytujeme zadarmo.