Úvod » Nadané dieťa

Ako rodičia nadaných detí vieme, že ich výchova je mnohokrát náročnejšia a vyžaduje si veľmi individuálny prístup. Pomocou prednášok a workshopov by sme radi dosiahli rozširovanie informovanosti širokej verejnosti o mimoriadnom intelektovom nadaní u detí predškolského a mladšieho školského veku a o možnostiach jeho rozvoja. Téma intelektového nadania u detí je veľmi široká a existuje k nej množstvo literatúr a odborných zdrojov. Našou snahou nie je tieto zdroje kopírovať, ale informovať, kde sa k nim môžete dostať a čo rodičom môže pomôcť nájsť a rozvíjať potenciál svojho dieťaťa.

Ak si myslíte, že by ste mohli mať doma nadané dieťa ( alebo dieťa s dvojitou výnimočnosťou ) a potrebovali by ste informácie k možnostiam ďalšieho smerovania ( výber správnej školy/škôlky, informácie o podporných skupinách, krúžkoch.. ), alebo si neviete rady v niektorých oblastiach výchovy, neváhajte nás kontaktovať. Pokiaľ to bude v našich silách, radi Vám poradíme s ďalšími krokmi, nasmerujeme na relevantné pracoviská, či odporučíme niekoľko alternatív ( ak existujú ). Všetky telefonické konzultácie sú u nás BEZPLATNÉ.